top of page

Zbrinjavanje tehnološkog otpada

Vodeći brigu o zaštiti okoliša i poštivajući visoke ekološke norme već godinama prisutne u EU nudimo vam kvalitetno rješenje zbrinjavanja neopasnog tehnološkog otpada.

 

Poduzeće posjeduje Dozvolu za sakupljanje neopasnog tehnološkog otpada izdanu od Ureda državne uprave, Službe za zaštitu okoliša Krapinsko zagorske županije, Ministarstva zaštite okoliša.

 

U sklopu djelatnosti sakupljanja neopasnog otpada naše poduzeće sakuplja, prevozi, razvrstava, skladišti i obrađuje  slijedeće vrste neopasnog otpada                                                    

 

Ukoliko ste proizvođač neke od navedene vrste otpada, nazovite nas i informirajte se o modelima zbrinjavanja koje nudimo.

11111111111111Bez naslova.png
222222222222Bez naslova.png
D0dMqfH_kC4PvKBFJcb4d5sgW7w.png
karton u balama.jpg
4533032097_179x132.jpg
4533032116.jpg
mS3ycjO5KPnuoMCLt6AQ9_1b5go.png
4554953497_176x132.jpg
bottom of page